Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี คณะกรรมการ รับนักเรียน ประกอบด้วย นายสยาม สุ่มงาม รองผอ.สพป.สิงห์บุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) นางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้ นายนิรุตต์ เข็มเงิน รองผอ.สพป.สิงห์บุรี นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด ประโชติการาม นางสาวสมปอง สักการะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ พร้อมด้วยบุคลากรสพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายพงษ์นรินทร์ ยวงเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวัดประโชติการามซึ่งได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิตประจำวันด้วยการดูแลแม่ที่พิการป่วยติดเตียงและปู่ที่มีอายุมากและพิการ ในการนี้ สพป.สิงห์บุรี ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท จากกองทุนปันน้ำใจ สพป.สิงห์บุรี และร่วมให้การต้อนรับนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะ ซึ่งลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบทุนการศึกษาและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับเด็กชาย พงษ์นรินทร์ ยวงเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดประโชติการาม ในวันดังกล่าวอีกด้วย
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้ ดร.สยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.สิงห์บุรี เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายธงรบ พึงพา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ณ บ้านเลขที่ 88/1 ม.5 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ซึ่งบ้านพักได้รับความเสียหายเกิดเพลิงไหม้ สพป.สิงห์บุรี ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท จาก กองทุนปันน้ำใจ สพป.สิงห์บุรี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากร ในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ที่ได้รับอุบัติภัย ในการนี้ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้ดร.สยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.สิงห์บุรี เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายพงศกร ม่วงกร นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ณ บ้านเลขที่ 31/2 ม.4 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งบ้านพักได้รับความเสียหายเกิดเพลิงไหม้ ในการนี้ สพป.สิงห์บุรี ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 1,000 บาท จาก กองทุนปันน้ำใจ สพป.สิงห์บุรี
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยดร.สยาม สุ่มงาม รองผอ.สพป.สิงห์บุรี นางสาวสมปอง สักการะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรสพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กหญิงธันวรัตน์ สีทรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ณ บ้านเลขที่ 17 ม.2 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้ทุพพลภาพสมองได้รับการกระทบกระเทือนแขนและขาบริเวณซีกขวาไม่มีแรงไม่สามารถพูดได้ ในการนี้ สพป.สิงห์บุรี ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท จาก กองทุนปันน้ำใจ สพป.สิงห์บุรี
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้พบปะ เยี่ยมให้กำลัง คณะครู นักเรียน ที่ส่งโครงงานเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 (ระดับประเทศ ) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยโรงเรียนที่ส่งโครงงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ฯ จำนวน 9 โครงงาน
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้ดร.สยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาวางพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายวิชรพล วงษะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดพรหมสาครที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วัดกลางพรหมนคร อำเภอเมืองสิงหืบุรี จังหวัดสิงห์บุรี